Strengere reseptkontroll fra nyttår

Endringene skjer etter krav fra myndighetene, og kontrollen blir strengere enn dagens manuelle rutiner, ifølge Norges Apotekerforening.
Dersom en lege ikke har utfylt resepten korrekt, kan resepten bli stoppet. Dette medfører at også pasienten vil kunne rammes, enten ved at apoteket avkrever dem full pris for medisin på blå resept, eller ved at pasienten blir vist tilbake til legen for å få en korrekt utfylt resept.

På apotekene vil det i disse dager legges ut brosjyrer med informasjon til kunder og leger, der det blant annet påpekes at apoteket ikke kan sende regning til trygdeetaten dersom resepten mangler nødvendig informasjon. Det vil også bli sendt ut brev til legene, melder Norges Apotekerforening.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media