Protestaksjon mot nobelpris kulminerer

Helt siden kunngjøringen om at nobelprisen i medisin eller fysiologi 2003 går til fysikerne Paul Lauterbur og Peter Mansfield for deres oppdagelser rundt magnetisk resonans (MR), har den amerikanske legen Raymond Damadian drevet en intens protestkampanje med annonser i ledende aviser som New York Times, Washington Post og britiske Daily Telegraph.

Damadian mener seg forbigått for oppdagelser han gjorde på dyremodeller i 1970-årene, og som senere viste seg å få stor betydning for utviklingen og anvendelsen av MR-teknologien. Dette forholdet er også kommentert av den norske MR-eksperten Hans-Jørgen Smith i en lederartikkel i siste nummer av Tidsskriftet.

2 000 protestbrev

I går, dagen for nobelprisutdelingen i Stockholm, kulminerte kampanjen med to helsiders protestannonser i svenske Dagens Nyheter. Samtidig drog representanter for den svenske gründerforeningen Idé-Forum til New York for å hedre Damadian med en alternativ pris, melder tidsskriftet Nature på sine nettsider. Tildelingen av protestprisen fant sted på forskerens egen hjemmebane, teknologifirmaet Fonar i Melville.

- Det er hyggelig at svenskene kommer over hit, men dette er jo ikke det samme som en nobelpris, sier Raymond Damadian. Han har ikke bestemt seg for hvor lenge han vil fortsette sin kampanje som har ført til at Nobelkomiteen i Stockholm har fått over 2 000 protestbrev.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media