Pris for fremragende forskning

Prisen skal fremme kreftforskning ved Det Norske Radiumhospital HF, og deles ut til en forsker som har oppnådd viktige resultater. Ragnhild Lothe har de siste årene bygget opp en forskningsgruppe innen molekylær kreftgenetikk ved Avdeling for genetikk, Radiumhospitalet.

Gruppen arbeider med tykk- og endetarmskreft, testikkelkreft og en kreftform med utspring i nervesystemet.
- Molekylære fellestrekk mellom de tre kreftformene kan ha generell betydning for kreftutvikling. Vi ser etter gener og signalveier som er endret hos alle disse, og benytter flere molekylærcytogenetiske og molekylærbiologiske metoder, sier Lothe i en pressemelding.

Forskningsarbeidet har ledet til en rekke publikasjoner i anerkjente tidsskrifter både innen molekylærbiologi og medisin.

Lothe er professor II ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo, og har et utstrakt samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer innen molekylærbiologi og teknologi.

Prisen er på 200 000 kroner, og ble første gang utdelt i 2001.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media