Pasienter får påminnelse via SMS

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tar i bruk den nye tjenesten over nyttår, og ifølge beregningene skal dette gi sykehuset en årlig merinntekt på 3,3 millioner kroner.

– Bakgrunnen for at vi innfører denne tjenesten, er at det i løpet av året er over 7 000 pasienter som ikke møter opp til timene sine, sier rådgiver Hans-Magnar Pettersen ved UNN.
I tillegg avbestiller så mange som 2 000 personer sine timer så sent at de ulike avdelingene ikke får kalt inn pasientene som står på venteliste. Mangel på oppmøte og for sen avbestilling utgjør vel ni millioner kroner i tapte inntekter per år.

Vellykket

To andre sykehus har testet ut det samme systemet som UNN nå tar i bruk, henholdsvis Haukeland sykehus og Sørlandet sykehus. Disse har ifølge Pettersen oppnådd forventet effektivitet, både i forhold til økonomi og reduksjon av antall pasienter som ikke møter opp til timene. Som pasient kan man selv bestemme om man vil ha påminnelse via SMS, e-post eller telefon, og opplysningene fylles ut hos primærlege eller på sykehuset.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media