Partnerskifte forbundet med for tidlig fødsel

Det fremgår av en norsk studie publisert i både Tidsskriftet og BMJ. Studien er en prospektiv populasjonsundersøkelse gjennomført av epidemiolog Lars Vatten ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og statistiker Rolf Skjærven ved Universitet i Bergen.

Forfatterne har sett på forekomsten av for tidlig fødsler, lav fødselvekt og spedbarnsdødelighet i to grupper av kvinner. Den ene gruppen omfattet 31 683 kvinner som hadde byttet partner mellom sine to første barnefødsler; den andre gruppen omfattet 456 458 kvinner som hadde samme partner ved begge fødsler.

Etter at dataene var justert for mors alder og utdanning, fødselsintervall og tidspunkt for fødsel, fant man at den første gruppen hadde høyere risiko for å få et for tidlig født barn med lav fødselsvekt og med økt risiko for spedbarnsdød.

- En mulig forklaring er at kvinner som skifter partner også utviser større risikoatferd enn andre. I praksis vil det si storrøyking, høyere alkoholkonsum og dårligere kosthold. Dette er faktorer som kan påvirke resultatene i negativ retning, sier Lars Vatten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media