Pasienterfaringer i norske sykehus – endringer over tid?

Kjell I. Pettersen, Dag Hofoss, Ingeborg Strømseng Sjetne Om forfatterne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.