Nytt førstevalg ved osteoporose

Anbefalingen går ut fra alle nasjonale legemiddelmyndigheter i Europa etter en felles, europeisk gjennomgang av nytte-risikoforholdet ved hormonsubtitusjonsterapi (HRT).

Som førstelinjebehandling ved etablert osteoporose, anbefales bisfosfonater.

Les mer på Legemiddelverkets Internett-sider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media