Nytt førstevalg ved osteoporose

Anbefalingen går ut fra alle nasjonale legemiddelmyndigheter i Europa etter en felles, europeisk gjennomgang av nytte-risikoforholdet ved hormonsubtitusjonsterapi (HRT).

Som førstelinjebehandling ved etablert osteoporose, anbefales bisfosfonater.

Les mer på Legemiddelverkets Internett-sider.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.