Mange kikhostemeldinger

Nasjonalt folkehelseinstitutt har foreløpig ingen opplysninger om vaksinasjonsstatus hos de tre småbarna på henholdsvis 2, 4 og 11 måneder som ble rammet av kikhoste forrige uke. Basisvaksinasjonen består av tre doser og gis ved 3 måneders-, 5 måneders- og 11-12-måneders alder.

Folkehelseinstituttet opplyser at vaksinasjonsdekningen generelt er tilfredsstillende, men effekten av vaksinen taper seg etter hvert. Barn over 6-7 år, samt uvaksinerte spedbarn under 3 måneder, er mest utsatt for smitte.

95 meldte tilfeller av kikhoste på en uke ligger over gjennomsnittet, men er ikke uvanlig for årstiden.

Møre og Romsdal, Troms og Oppland er hardest rammet, med henholdsvis 12, 11 og 11 meldte tilfeller.

For hele 2002 fikk Folkehelseinstituttet melding om 2 440 kikhostetilfeller.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media