Klimaforandringer på helsen løs

Det konkluderer Verdens helseorganisasjon i en ny rapport om helseeffektene av verdens klimaendringer. Helserapporten fra Verdens helseorganisasjon utgis hvert år, og i år har man blant annet sett på hva vær, luftforurensing og forurenset vann og mat har å si for nye sykdomsutbrudd. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er klimaforandringer årsak til 2,4 % av diarétilfellene verden over og for 2 % av malariatilfellene. I tillegg anslås det at 150 000 dødsfall og 5,5 millioner uførhetsjusterte leveår (DALY - disability-adjusted life years) i 2000 skyldes klimaforandringer.

Trenger endringer nå

- Hittil har det meste av arbeidet som er gjort i forbindelse med klimaforandringer ment å gi resultater om 10, 20 eller 50 år. Men vi er nødt til å innføre endringer som kan beskytte menneskers liv nå, sier Kerstin Leitner, WHOs visegeneraldirektør for bærekraftig utvikling og sunt miljø.

Varmt og vått

Rapporten "Climate Change and Human Health - Risks and Responses" ble nylig presentert på den niende partskonferansen under Klimakonvensjonen i Milano i Italia. Den viser at 1990-årene var det varmeste tiåret noensinne siden målingene startet, og slår fast at temperaturen fortsetter å stige. I sommer døde for eksempel anslagsvis 20 000 mennesker som følge av ekstremt høye temperaturer i Europa. Også regn kan få alvorlige konsekvenser for helsen, blant annet ved at det samles store vannmengder som gir gode vekstforhold for mygg og andre smittebærende insekter. Disse kan overføre sykdommer som malaria og denguefeber.

WHO og samarbeidspartnerne beskriver sammenhengene rundt klimaforandringene, hvordan de faktisk eller sannsynligvis påvirker helsen vår, og hvordan samfunn og myndigheter bør reagere og innrette seg.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media