Ingen tegn til AIDS-retrett

Det viser en rapport som FN-organisasjonen UNAIDS og Verdens helseorganisasjon la frem 25. november.

Dødstallet er det høyeste noensinne, ifølge rapporten.

Mer forebygging

- Dagens globale innsats for å få kontroll med epidemien kommer til kort. Hvis vi skal ha en realistisk mulighet til å redusere antall nye smittede, må det HIV-forebyggende arbeidet øke dramatisk, sier UNAIDS– generalsekretær dr. Peter Piot.

I siste nummer av Tidsskriftet skriver Stig Frøland, seksjonsoverlege ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet, at medisinske behandlingstilbud og tiltak som tidligere ikke kom på tale, nå bør vurderes som aktuelle for mange HIV-pasienter.

Verdens helseorganisasjon intensiverer innsatsen, og setter som mål at 3 millioner HIV-smittede i u-land får antiretrovirale medikamenter innen utgangen av 2005. Den globale strategien for "3 by 5"-prosjektet legges frem i dag.

Nedjusterer tall

På verdensbasis ligger tallet på HIV-smittede og AIDS-syke i dag på 40 millioner mennesker. Dette er en nedjustering av det tidligere anslaget på 42 millioner. Rapporten understreker at dette ikke betyr at epidemien avtar i omfang, men at tallet reflekterer bedre overvåkning av HIV. Epidemien fortsetter sin fremmarsj.

Fortsatt er Afrika sør for Sahara hardest rammet. Regionen har anslagsvis 26,6 millioner HIV-smittede, 30 % av alle i verden som har HIV/AIDS. Blant de 5 millioner nye smittede, bor over 3 millioner her.

Men epidemien truer nå også Kina, India, Indonesia og det tidligere Sovjetunionen. Smitteanslagene i disse regionene fortsetter å vokse, og viser ingen tegn til stagnasjon.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media