Ikke penicillin ved sår hals hos småbarn

Studien, som presenteres i siste utgave av BMJ, omfattet 156 barn mellom 4 og 15 år. Alle hadde oppsøkt lege på grunn av sår hals og hadde minst to av fire tilleggskriterier: feber, ingen hoste, hovne lymfeknuter og tonsillært eksudat. Ingen hadde hatt symptomer lenger enn sju dager. Barna ble randomisert i tre grupper, den ene gruppen fikk penicillin i sju dager, den andre i tre dager etterfulgt av placebo i fire dager, mens den tredje fikk placebo i sju dager.

Behandling med penicillin reduserte ikke varigheten av symptomene. Barna som fikk penicillin, hadde sår hals like lenge som i placebogruppen. Barna som fikk penicillin fikk ikke færre tilbakefall enn placebogruppen og kom ikke raskere tilbake til skolen. I de tre gruppene ble henholdsvis ett, to og åtte barn rammet av akutt tonsilitt, skarlagensfeber eller impetigo, men studien var for liten til at dette funnet var statistisk signifikant.

Forfatterne råder leger til å ha en forsiktig forskrivningspraksis av penicillin ved sår hals hos småbarn. Penicillin bør bare gis når det er påvist komplikasjoner som skyldes streptokokker.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media