Fortsatt økning i sykefraværet

Dette økte med 0,4 prosentpoeng. Egenmeldt fravær viste ingen endring. Sykefraværet økte mest innen bygg- og anleggsbransjen, viser de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå. Veksten er sterkest for langvarig sykefravær. Legemeldt fravær i mer enn 6 måneder, økte mest. Sykefraværet økte mest i Nord-Trøndelag, og minst i Oslo.

Unge kvinner syke

Både blant kvinner og menn økte sykefraværet. Blant menn er økningen størst i aldersgruppen 50-59 når, mens økningen for kvinner er størst i yngre aldersgrupper.

Blant kvinner mellom 25 og 29 år, er sykefraværet på 9 %, mens det i aldersgruppen 30-34 år er på 9,6 %. Unge kvinner har dermed høyere sykefravær enn kvinner i 40-årene, og nesten like høyt som for kvinner i slutten av 50-årene. For denne aldersgruppen er legemeldt sykefravær 10 %

Yrkesrettet attføring

Veksten i sykefraværet bekymrer sosialminister Ingjerd Schou. Hun setter sin lit til at revisjonen av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) vil bidra til reduksjon av sykefraværet.

Den reviderte IA-avtalen medfører at ordningen med aktiv sykemelding skal målrettes for at ansatte skal komme raskere tilbake i arbeid. I tillegg skal små og mellomstore bedrifter tilbys en enklere IA-ordning. Fra nyttår innføres det en plikt til å vurdere yrkesrettet attføring så tidlig som mulig, og senest ved utløpet av sykepengeperioden.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media