Fortsatt økning i sykefraværet

Dette økte med 0,4 prosentpoeng. Egenmeldt fravær viste ingen endring. Sykefraværet økte mest innen bygg- og anleggsbransjen, viser de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå. Veksten er sterkest for langvarig sykefravær. Legemeldt fravær i mer enn 6 måneder, økte mest. Sykefraværet økte mest i Nord-Trøndelag, og minst i Oslo.

Unge kvinner syke

Både blant kvinner og menn økte sykefraværet. Blant menn er økningen størst i aldersgruppen 50-59 når, mens økningen for kvinner er størst i yngre aldersgrupper.

Blant kvinner mellom 25 og 29 år, er sykefraværet på 9 %, mens det i aldersgruppen 30-34 år er på 9,6 %. Unge kvinner har dermed høyere sykefravær enn kvinner i 40-årene, og nesten like høyt som for kvinner i slutten av 50-årene. For denne aldersgruppen er legemeldt sykefravær 10 %

Yrkesrettet attføring

Veksten i sykefraværet bekymrer sosialminister Ingjerd Schou. Hun setter sin lit til at revisjonen av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) vil bidra til reduksjon av sykefraværet.

Den reviderte IA-avtalen medfører at ordningen med aktiv sykemelding skal målrettes for at ansatte skal komme raskere tilbake i arbeid. I tillegg skal små og mellomstore bedrifter tilbys en enklere IA-ordning. Fra nyttår innføres det en plikt til å vurdere yrkesrettet attføring så tidlig som mulig, og senest ved utløpet av sykepengeperioden.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.