Europeisk forskningsråd i sikte?

Spørsmålet om et europeisk forskningsråd er for alvor kommet på dagsorden i EU, skriver den danske forskningslederen David Grønbæk i en artikkel i tidsskriftet Forskningspolitikk, som utgis av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Dansk offensiv

Ideen om et europeisk forskningsråd (ERC) har vokst frem over flere år, men det var under Danmarks formannskap i EU i 2002 at diskusjonen virkelig skjøt fart. I oktober i fjor holdt det danske formannskapet en stor konferanse om temaet, og debatten ruller nå videre i de forskningspolitiske miljøene i medlemslandene.

Hensikten med et europeisk forskningsråd er å styrke samarbeidet innen grunnforskning og forskningsfinansiering, og stimulere til økte forskningsinvesteringer i EU.

2004 tegner til å bli året da EUs medlemsstater vil avgjøre ERCs skjebne, ifølge David Grønbæk. Han skriver at beslutningsprosessen vil foregå i sammenheng med forhandlingene om ny forfatningstraktat, det neste rammeprogrammet og EUs overordnede budsjett for 2007-2012.

Drøftes i Norge

Også i Norge er det forskningspolitiske miljøet opptatt av ERC-spørsmålet, ifølge kommunikasjonsdirektør Paal Alme i Norges Forskningsråd.

- Diskusjonen er i gang, og i den forbindelse skal Forskningsrådet i neste uke holde et seminar om temaet. Men vi har ikke kommet så langt som til å drøfte konkrete forslag til hvordan ERC skal opprettes, finansieres og hvilke oppgaver det skal ha, opplyser Paal Alme.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media