Dyrere burgere skal minske fedmeproblemet

På oppdrag fra den svenske regjeringen skal Statens folkhälsoinstitut og Livsmedelverket utarbeide forslag til en handlingsplan for gode matvaner og økt fysisk aktivitet i befolkningen. Ifølge det svenske Folkehelseinstituttet er nærmere 2,5 millioner svensker overvektige, noe som blir sett på som et stort folkehelseproblem.

Pris som våpen

- Det er på tide for alvor å vurdere prisvåpenet i kampen for en bedre folkehelse og mindre fedme, sier professor Åke Bruce, forskningssjef ved Livsmedelverket, til Svenska Dagbladet. Ifølge Bruce er definisjonen på "problemprodukter" matvarer som inneholder mer enn 30 % fett, mer enn 10 % animalsk fett og mer enn 10 % sukker. Sunne matvarer er frukt, grønnsaker og mat med mye fiber.

Sverige som modell

Livsmedelverket og Folkhälsoinstitutet har drøyt et år på seg til å utarbeide en delrapport til regjeringen, men vil også komme med forslag underveis i arbeidet. Regjeringens tanke er ifølge Svenska Dagbladet at Sverige skal bli et modelland for andre land som sliter med samme problem. De har tidligere diskutert liknende tiltak i vårt naboland, uten at det er blitt innført. Nå tyder imidlertid et økende politisk engasjement på at det kan bli virkelighet, skriver avisen.

Ikke i Norge

Nestleder i Nasjonalt råd for ernæring, Haakon Meyer, mener svenskenes forslag i prinsippet er en god idé og et bra tiltak. Han tror ikke noe liknende vil bli aktuelt i Norge i nærmeste fremtid.
- Her hjemme har vi allerede en sukkeravgift, som til sammen koster forbrukerne snaut 1 milliard kroner årlig. Denne er blitt foreslått fjernet, men det har heldigvis ikke skjedd, sier Meyer.
Han understreker at aksept i befolkningen er viktig for at slike tiltak skal fungere.
I en leder i Tidsskriftet stilte også redaktør Charlotte Haug spørsmålet: Hvilke virkemidler er vi villige til å ta i bruk for å redusere sykelighet og dødelighet som oppstår fordi befolkningen velger en usunn livsstil?

- Dersom noe skal gjøres vil vi i så fall anbefale at det satses på billigere frukt og grønnsaker, sier Haakon Meyer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media