Dyrere burgere skal minske fedmeproblemet

På oppdrag fra den svenske regjeringen skal Statens folkhälsoinstitut og Livsmedelverket utarbeide forslag til en handlingsplan for gode matvaner og økt fysisk aktivitet i befolkningen. Ifølge det svenske Folkehelseinstituttet er nærmere 2,5 millioner svensker overvektige, noe som blir sett på som et stort folkehelseproblem.

Pris som våpen

- Det er på tide for alvor å vurdere prisvåpenet i kampen for en bedre folkehelse og mindre fedme, sier professor Åke Bruce, forskningssjef ved Livsmedelverket, til Svenska Dagbladet. Ifølge Bruce er definisjonen på “problemprodukter” matvarer som inneholder mer enn 30 % fett, mer enn 10 % animalsk fett og mer enn 10 % sukker. Sunne matvarer er frukt, grønnsaker og mat med mye fiber.

Sverige som modell

Livsmedelverket og Folkhälsoinstitutet har drøyt et år på seg til å utarbeide en delrapport til regjeringen, men vil også komme med forslag underveis i arbeidet. Regjeringens tanke er ifølge Svenska Dagbladet at Sverige skal bli et modelland for andre land som sliter med samme problem. De har tidligere diskutert liknende tiltak i vårt naboland, uten at det er blitt innført. Nå tyder imidlertid et økende politisk engasjement på at det kan bli virkelighet, skriver avisen.

Ikke i Norge

Nestleder i Nasjonalt råd for ernæring, Haakon Meyer, mener svenskenes forslag i prinsippet er en god idé og et bra tiltak. Han tror ikke noe liknende vil bli aktuelt i Norge i nærmeste fremtid.
- Her hjemme har vi allerede en sukkeravgift, som til sammen koster forbrukerne snaut 1 milliard kroner årlig. Denne er blitt foreslått fjernet, men det har heldigvis ikke skjedd, sier Meyer.
Han understreker at aksept i befolkningen er viktig for at slike tiltak skal fungere.
I en leder i Tidsskriftet stilte også redaktør Charlotte Haug spørsmålet: Hvilke virkemidler er vi villige til å ta i bruk for å redusere sykelighet og dødelighet som oppstår fordi befolkningen velger en usunn livsstil?

- Dersom noe skal gjøres vil vi i så fall anbefale at det satses på billigere frukt og grønnsaker, sier Haakon Meyer.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.