Bedre samhandling i Helse Midt-Norge

Haga kommer fra stillingen som kommuneoverlege i Alta. Han er medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal vurdere økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidler som kan stimulere til bedre samhandling mellom ulike aktører og nivå i helsetjenesten. Ved siden av har Haga også bidratt i en rekke andre utredninger knyttet til helsesektoren på nasjonalt nivå.

I Helse Midt-Norge RHF skal han samarbeide med rådgiver Einar Vandvik. Vandvik, som har bakgrunn blant annet som tidligere fylkeslege i Nord-Trøndelag, har allerede vært i denne stillingen siden sommeren 2002.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media