Alfablokkere ikke lenger på blåresept

Årsaken er at alfablokkere ikke har god nok bevist effekt.

Manglende effekt

Det er Statens legemiddelverk som har bedt Stortinget om å ta alfablokkene ut av blåreseptordningen fordi det har vist seg at disse medikamentene ikke er like gode som andre legemidler mot høyt blodtrykk. Ifølge en artikkel i Tidsskriftet finnes det ikke studier der man har målt effekt på sykdom eller død som støtter bruk av alfablokkere.
- Carduran CR og Sinalfa anbefales ikke som førstevalg i internasjonale retningslinjer, opplyser Steinar Madsen, avdelingsoverlege ved Statens legemiddelverk.

Tilleggsbehandling

Alfablokkere kan brukes som tilleggsbehandling hos pasienter som ikke får god nok effekt av andre legemidler mot høyt blodtrykk, og legen kan i disse tilfellene søke Trygdekontoret om at pasienten får dekket utgiftene.

For at pasienter og leger skal få tid til å søke om individuell refusjon eller rekke å vurdere en annen behandling, tilbys en overgangsordning. Denne innebærer blant annet at blåresepter utskrevet innen utgangen av januar 2004 blir gyldig frem til 1.mai, og at allmennleger inntil 1. mars kan søke om individuell refusjon for enkelte pasienter.

Vannlatingsvansker

Alfablokkere brukes også mot vannlatingsvansker som skyldes godartet forstørrelse av prostatakjertelen. Carduran CR og Sinalfa kan fortsatt brukes mot denne tilstanden, men heller ikke dette gir rett til refusjon.

Les også:

Tiazider - godt førstevalg ved hypertoni. Tidsskriftet nr. 9/2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media