Utnevning av nye fylkesleger

Jan Vaage (f. 1956) er utnevnt til fylkeslege i Sør-Trøndelag. Han er cand.med. fra 1984 med godkjent spesialutdanning innen allmennmedisin fra 1997. Han har til sammen 15 års erfaring som allmennlege og ett år som assistentlege ved psykiatrisk poliklinikk. Siden 2001 har han vært koordinator for praksiskonsulenttjenesten ved Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus ved siden av stilling som fastlege.

Henning Aanes (f. 1950) er utnevnt til ny fylkeslege i Nordland. Han er cand.med. fra 1978 med spesialutdanning innen allmennmedisin fra 1989. Han har erfaring fra sykehus i årene 1978-1981 og deretter som allmennpraktiker. Aanes var kommunelege I fra 1992 til han ble regionlege i Telenors HMS-tjeneste Region Nord i 1994. I 1997 ble han igjen kommunelege I, og fortsatte med dette inntil han ble seniorrådgiver i Avdeling for forebyggende sosial- og helsetjenester i Sosial- og helsedirektoratet 1. januar 2003.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media