Telemedisinsk sårbehandling for primærleger

Etableringen var opprinnelig tenkt som et tilbud til pleie- og omsorgstjenesten, men Nasjonalt senter for telemedisin forstod at også primærlegene kunne være interessert i tilbudet.

Samarbeid

Telemedisinsk sårpoliklinikk er et samarbeid mellom hudavdelingen og plastikk- og håndkirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Tjenesten er bemannet med sykepleiere med spesialkompetanse innen sårbehandling, men det medisinskfaglige sikres ved overleger ved de respektive sykehusavdelingene. Den teknologiske løsningen er den samme som 90 legekontor i Nord-Norge har i dag, hvor legene kan bruke digitalt kamera til å sende bilder til hudavdelingen, hånd- og plastikkirurgisk avdeling og øre-nese-halsavdelingen.

I sammenheng med tjenesten er det utarbeidet en egen mal for sårhenvisning og en veiledning til bruken av denne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media