Telemedisinsk sårbehandling for primærleger

Etableringen var opprinnelig tenkt som et tilbud til pleie- og omsorgstjenesten, men Nasjonalt senter for telemedisin forstod at også primærlegene kunne være interessert i tilbudet.

Samarbeid

Telemedisinsk sårpoliklinikk er et samarbeid mellom hudavdelingen og plastikk- og håndkirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Tjenesten er bemannet med sykepleiere med spesialkompetanse innen sårbehandling, men det medisinskfaglige sikres ved overleger ved de respektive sykehusavdelingene. Den teknologiske løsningen er den samme som 90 legekontor i Nord-Norge har i dag, hvor legene kan bruke digitalt kamera til å sende bilder til hudavdelingen, hånd- og plastikkirurgisk avdeling og øre-nese-halsavdelingen.

I sammenheng med tjenesten er det utarbeidet en egen mal for sårhenvisning og en veiledning til bruken av denne.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.