Påviser flere smittekilder for SARS

Bakgrunnen er nye opplysninger om at flere dyrearter enn tidligere antatt kan være vert for viruset. Funnene, som nylig er publisert i tidsskriftet Nature, bidrar til økt årvåkenhet mot nye utbrudd av den fryktede sykdommen.

Reell trussel

At SARS-trusselen fortsatt er høyst reell, blir presisert i en artikkel på Natures nettsider. Eksperter mener at epidemien i Kina sist vinter begynte med at viruset ble overført til mennesker via lokale dyremarkeder i Guangdong-provinsen. Rask regional og global spredning førte til bortimot 800 infeksjonsdødsfall i 29 land i løpet av første halvår av 2003 før Verdens helseorganisasjon (WHO) kunne erklære epidemien for over.

Katt og mår

I den aktuelle studien redegjør forskere i Nederland og Hongkong for hvordan SARS-viruset, en variant av coronavirus, er i stand til å infisere både kattedyr og dyr i mårfamilien - trass i at de to dyreartene er fjernt beslektet. Videre er det vist at viruset sprer seg fra syke til friske dyr.
Forskerne frykter at SARS-viruset kan gi opphav til infeksjoner i husdyr så vel som villdyr, infeksjoner som i neste omgang kan spres til mennesker.

- Hvis dette stemmer, kan det bli atskillig vanskeligere å kartlegge og identifisere smittekilden ved et nytt utbrudd, påpeker informasjonssjef Dick Thompson ved WHOs kontor i Geneve.

På alerten

Ifølge Nature-studien må listen over vertsdyr for SARS-viruset i Guangdong-provinsen utvides til å inkludere blant annet røyskatt, snikekatt og ilder. I tråd med disse opplysninger, har det i ettertid vist seg at mange kattedyr i Amoy Gardens i Hongkong, der SARS-utbruddet for alvor skjøt fart, var smittet av viruset.

- Det er helt klart at beredskapen mot SARS må opprettholdes, understreker Albert Osterhaus ved Erasmus-senteret i Rotterdam. Han er en av forskerne bak studien og en av dem som frykter at SARS - på samme måte som influensa - kan gjenoppstå på sesongmessig basis og gjøre stor skade i vintermånedene.

Tilfelle i Singapore i høst

Men det er ikke bare via dyr at man frykter spredning. Også mikrobiologiske laboratorier som dyrker og studerer viruset kan representere smitteruter. Dette er forklaringen på hvorfor en laboratoriearbeider i Singapore ble smittet av SARS-viruset så sent som i september.

Dick Thompson i WHO påpeker at hovedproblemet for ethvert sykehus som står overfor et mulig tilfelle av SARS, er at det fortsatt ikke finnes gode nok tester for å påvise viruset. Å utvikle diagnostiske tester har derfor høy prioritet i WHO. Det samme gjelder arbeidet med å fremstille en vaksine. Ekspertene håper at de nye funnene av virus hos dyr kan bidra til å fremskynde resultater på dette området.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media