Pasienter mer fornøyde med NPE

Det viser en undersøkelse NPE har utført. Drøyt 300 pasienter svarte på undersøkelsen, som kartla hvordan man opplever ulike aspekter ved saksbehandling, service og informasjon knyttet til behandlingen av erstatningskrav. Resultatene er sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse som ble utført i 1999, for å se om tiltak som ble iverksatt i etterkant har hatt effekt.

Fornøyd med tonen

Undersøkelsen viser at det er flere fornøyde pasienter nå enn for fire år siden. Pasientene er mest fornøyd med tonen de blir møtt med, at brevene fra NPE er forståelige, saksbehandlers evne til å forklare, og informasjon om rutiner og fremdrift underveis i saken. Andelen pasienter som har fått medhold i sine saker er imidlertid overrepresentert i undersøkelsen, noe som kan ha hatt innvirkning på resultatet.

Manglende engasjement

Størst misnøye er det med saksbehandlingstiden, begrunnelsen for utfallet, NPEs engasjement i å hjelpe og saksbehandlingen sett under ett.

NPE skriver i en pressemelding at de ut fra svarene vil arbeide videre med forbedringer knyttet til saksbehandlingstid, informasjon og service overfor pasienter som søker erstatning.

Les også:
- Rekordbeløp utbetalt i pasientskadeerstatninger. Tidsskriftet – nett 3.7. 2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media