Nytt fra nett

Artikkel

Psykiatriplan i siget

Opptrappingsplanen for psykiatrien virker etter hensikten, men det er fortsatt betydelig avstand mellom målene i planen og dagens situasjon. Slik vurderer Sosial- og helsedirektoratet planen etter halvgått løp.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2918

Minst kommunal omsorg til psykisk syke

Mennesker med psykiske lidelser får minst hjelp av kommunale pleie- og omsorgstjenester.De fleste tjenestemottakerne får likevel tilstrekkelig hjelp i forhold til behovet de har, viser en nasjonal kartlegging utført av Statens helsetilsyn.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2981

Nytt digitalt Lancet-arkiv

Alle utgaver av The Lancet tilbake til den første utgaven i 1823 er nå tilgjengelige digitalt. Det har tatt to år å skanne og tilrettelegge de 370 000 artiklene i en søkbar database.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3005

Brystmelk beskytter ikke mot fedme

Amming er bra for helsen, men beskytter ikke mot overvekt og fedme, slår to ferske studier fast. Studiene, en brasiliansk og en britisk, er presentert i BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2998

Store løfter i statsbudsjettet

Psykisk helse, lindrende behandling, behandling til rusmisbrukere og forebygging av uønskede svangerskap er noe av det regjeringen vil prioritere i statsbudsjett for 2004.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2845

Opplæring på tvers av landegrenser

Pankreatologi stod på timeplanen når 50 leger fra 15 europeiske land møttes i Fredrikstad 16. – 18. oktober. – Et slikt internasjonalt opplæringsprogram er ganske unikt, mener mentor og overlege Truls Hauge ved Gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Østfold Fredrikstad.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2977

Økning i egenandelen vekker harme

Forslaget fra regjeringen om å heve egenandelen på frikort for offentlige helsetjenester fra 1 350 til 2 500 kroner har ført til kraftige reaksjoner, både fra Legeforeningen og pasientorganisasjonene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2882

Etablerer reseptbasert legemiddelregister

Det blir opprettet et nasjonalt reseptbasert legemiddelregister.Formålet er å skaffe bedre kunnskap om legemiddelbruken i befolkningen, melder Helsedepartementet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3009

Vil kartlegge telemedisinsk virksomhet

Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø vil kartlegge all telemedisinsk virksomhet i Norge. For å få en oversikt over all aktiviteten, er det nå opprettet regionkontakter i alle helseregionene. Finansiering får de fra Sosial- og helsedirektoratet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2956

Mer fart i sykehusene

Behandlingsaktiviteten ved norske somatiske sykehus økte med 4,9 % fra 2001 til 2002. Det viser tall fra Sintef Unimed i årets SAMDATA sykehus.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2941

Anbefalte artikler