Norske forskere vil finne årsakene til autisme

Autisme blir hovedprioritet i prosjektet. Målet er blant annet å finne ut mer om årsakene til autisme, om samspillet mellom arv og miljø og dermed bli bedre i stand til å forebygge og behandle sykdommen. Det melder Folkehelseinstituttet på nett.

13 millioner dollar

Norske eksperter har sammen med forskere fra Columbia University i USA mottatt 13 millioner dollar fra det amerikanske folkehelseinstituttet for å gjøre studien. 100 000 gravide kvinner fra den norske mor- og barnundersøkelsen utgjør grunnlaget for studien. Forskerne skal følge barna fra de er født og i lang tid fremover, og både biologisk materiale og svar fra spørreskjemaer skal sørge for et solid datagrunnlag. De regionale sentrene for barne og ungdomspsykiatri i Oslo og Bergen er faste samarbeidspartnere.

Ukjent årsak

Det er uenighet rundt forekomsten av autisme, og hvorvidt den er økende eller ikke. Noen av hypotesene som er lansert som utløsende faktorer er infeksjoner i fosterlivet, MMR-vaksine eller kvikksølv, men de har vært vanskelig å trekke sikre konklusjoner.

En av initiativtakerne til studien, som har fått navnet ABC (Autism Birth Cohort), er divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet. Hun er glad for at de har fått muligheten til å finne ut mer om autisme.
- Dette gir oss en unik mulighet til å utnytte noe av det enorme materialet vi samler inn gjennom mor- og barnundersøkelsen, og som norske familier bidrar til med en fantastisk frivillig innsats, sier Stoltenberg.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media