Laber forskningsinteresse blant svenske legespirer

Resultatene fra Sverige kommer frem i en spørreundersøkelse som det svenske forskningsrådet (Vetenskapsrådet) har gjennomført blant 700 medisinstudenter og turnusleger. Målet for undersøkelsen var å få en pekepinn på forskningsinteressen blant studenter og turnusleger, men det understreker at resultatene ikke kan generaliseres.

Dårlige økonomiske vilkår

Bare 12 - 13 % av de spurte kunne tenke seg å bruke mer enn 30 % av sin fremtidige arbeidstid på forskning. De viktigste innvendingene mot å forske er stor arbeidsbyrde og dårlige økonomiske vilkår. Undersøkelsen viste også at forskningsinteressen var større blant turnusleger. Fire av ti turnusleger angav at de kunne tenke seg å drive med forskning i høyst 30 % av arbeidstiden. Sammenligningsvis hadde to av ti medisinstudenter samme ønsker.

Økende interesse i Norge?

I Norge er det ikke gjort noen liknende form for undersøkelse, men førsteamanuensis John-Arne Røttingen ved Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo ser optimistisk på rekrutteringen til medisinsk forskning i Norge.
- Ved de medisinske fakultetene er det gjennomgående stor oppslutning rundt den nyetablerte forskerlinjen. Dette velger jeg å tolke som et positivt signal om at medisinstudenter i økende grad ser på forskning som en fremtidig karrierevei, sier Røttingen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media