Laber forskningsinteresse blant svenske legespirer

Resultatene fra Sverige kommer frem i en spørreundersøkelse som det svenske forskningsrådet (Vetenskapsrådet) har gjennomført blant 700 medisinstudenter og turnusleger. Målet for undersøkelsen var å få en pekepinn på forskningsinteressen blant studenter og turnusleger, men det understreker at resultatene ikke kan generaliseres.

Dårlige økonomiske vilkår

Bare 12 - 13 % av de spurte kunne tenke seg å bruke mer enn 30 % av sin fremtidige arbeidstid på forskning. De viktigste innvendingene mot å forske er stor arbeidsbyrde og dårlige økonomiske vilkår. Undersøkelsen viste også at forskningsinteressen var større blant turnusleger. Fire av ti turnusleger angav at de kunne tenke seg å drive med forskning i høyst 30 % av arbeidstiden. Sammenligningsvis hadde to av ti medisinstudenter samme ønsker.

Økende interesse i Norge?

I Norge er det ikke gjort noen liknende form for undersøkelse, men førsteamanuensis John-Arne Røttingen ved Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo ser optimistisk på rekrutteringen til medisinsk forskning i Norge.
- Ved de medisinske fakultetene er det gjennomgående stor oppslutning rundt den nyetablerte forskerlinjen. Dette velger jeg å tolke som et positivt signal om at medisinstudenter i økende grad ser på forskning som en fremtidig karrierevei, sier Røttingen

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.