Kunnskapssenter om vold og traumer

Myndighetenes mål er å få til et større og mer slagkraftig miljø for volds- og traumeforskning ved å slå sammen Nasjonalt senter for seksuelt misbrukte barn, Kompetansesenter for voldsofferarbeid og Psykososialt senter for flyktninger, til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Styrking

Også forskning og kompetanseutvikling knyttet til behandlingssenteret Alternativ til vold, skal inkluderes i det nye kompetansesenteret.
– Fellesenevneren for alle disse miljøene, er at de har å gjøre med mennesker som har vært utsatt for store påkjenninger i form av vold og traumatisk stress. Når vi nå slår dem sammen, er det for å skape et miljø med større muskler. Formålet er å styrke forsknings- og utviklingsarbeidet, utdanning og veiledning innen feltet, forteller prosjektleder Ellinor F. Major i Sosial– og helsedirektoratet til Forskningsrådets nettsider.

Trenger ny kunnskap

Major mener det er behov for ny kunnskap på en rekke områder, blant annet om hvordan man skal avdekke mistanke om seksuelle overgrep hos barn, og hvordan man skal behandle flyktninger som har vært utsatt for traumatisk stress. Hun sier senteret både skal drive forløpsstudier, effekt- og konsekvensstudier, mestringsstudier og kliniske intervensjonsstudier. Senteret vil bli heleid av Universitetet i Oslo, og Sosial- og helsedirektoratet utreder muligheten for at det kan lokaliseres på Ullevål universitetssykehus. Bevilgningene for 2003 til dagens tre sentre videreføres.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media