KOLS - en raskt voksende folkesykdom

Mange av dem som rammes av denne uhelbredelige lungesykdommen vet ikke om det. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) antar at bare 30 % av de som lider av KOLS i Norge har fått diagnose.

Røykekutt eneste utvei

Tilsvarende tall finner man også i resten av Europa, der en regner med at 10 % av befolkningen har utviklet lungesykdommen, men at hele 75 % av disse ikke har fått diagnose. Ifølge Verdens helseorganisasjon er KOLS den lungesykdommen som øker raskest, og som i 2020 vil være den tredje viktigste dødsårsaken i vår del av verden. Ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) dør 2 000 nordmenn hvert år som følge av KOLS, og det eneste som kan begrense utviklingen er røykekutt.

Flest røykere

På oppdrag fra Legeforeningen har over 100 arbeidsmedisinere deltatt i en kartlegging av sykdommen her i landet. Marit Skogstad, spesialist i arbeidsmedisin ved STAMI, er med i Legeforeningens strategigruppe for KOLS. Hun forteller at 90 % av alle KOLS-pasienter er røykere eller tidligere røykere, og hun mener disse pasientene er blant de sosialt sett mest vanskeligstilte i Norge.

- De røyker mer enn folk flest og er yrkesmessig mest eksponert for støv og gasser, samtidig er de uten organisert makt, sier Skogstad.

Tilbud om spirometriundersøkelse

Skogstad mener arbeidsmedisinerne kan bidra til at flere får stilt diagnosen, blant annet ved å ta opp problemstillinger knyttet til hvordan man kan komme i kontakt med arbeidsføre og røykende mennesker som sjelden eller aldri oppsøker helsevesenet.
- Alle røykere over 40 år bør få tilbud om en spirometriundersøkelse, også hos bedriftslegen, sier Skogstad. Hun mener resultatene fra kartleggingen blant arbeidsmedisinerne er oppløftende. Den viser at de fleste leger har utstyr til å gjennomføre spirometriundersøkelser, og at hele 20 % av legene hadde undersøkt en KOLS-pasient i løpet av uken kartleggingen ble foretatt.

LHL mener legene må bli flinkere til å stille sine pasienter følgende spørsmål:
- Røyker du?
- Har du vært utsatt for passiv røyking, støv eller gasser på jobben?
- Hoster du mer enn andre?
- Plages du av oppspytt om morgenen?
- Blir du mer tungpusten enn andre i trapper eller på flatmark?

Markering og kurs

LHL markerer verdens KOLS-dag blant annet med å sjekke helsen til trailersjåfører hos Norcargo i Oslo, der yrkessjåfører fra hele landet stopper for å spise og hvile. LHLs egen buss vil stå plassert i Oslo sentrum der det vil bli tilbudt blodtrykksmålinger og utdeling av informasjon.

20. - 21. november 2003 arrangerer LHL konferanse om KOLS for allmennleger, sykepleiere og annet helsepersonell, mens Norsk arbeidsmedisinsk forening og Lungeforeningen tilbyr seminar 29. april neste år.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media