Influensaviruset slår til tidlig

Ifølge Folkehelseinstituttet likner to av virusene som er påvist i Trondheim influensavirus A/Fujian/411/2002(H3N2), som har hatt stor utbredelse i Australia og New Zealand.
- Det har vært en større sirkulasjon av influensaviruset enn vanlig i flere land, fordi viruset er forandret og flere mennesker dermed mangler immunitet. Det er trolig derfor det er kommet flere smittede mennesker hit til landet så tidlig også, sier Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet.

Fem barn døde

Fujian-viruset har også spredt seg til Storbritannia, der det har tatt livet av fem barn - to i England og tre i Skottland. John Watson ved Health Protection Agency i Storbritannia, sier man har sett svært få tilfeller av influensa de siste tre årene, men at det trolig blir flere tilfeller i år.
- Barn og ungdom er blitt særlig rammet, og det har dessverre forekommet noen dødsfall som følge av influensaviruset, sier Watson.

Bør vaksineres

I lys av muligheten for et tidlig og betydelig utbrudd understreker Folkehelseinstituttet viktigheten av at flest mulig innenfor risikogruppene for influensa får vaksine nå. Fujian-viruset er noe annerledes enn Panama-viruset som er i vinterens vaksine, men Olav Hungnes mener likevel influensavaksinen vil gi en viss beskyttelse, spesielt mot alvorlig sykdom og død. Han understreker at dødsfallene i Storbritannia ikke må tolkes dithen at dette er et spesielt dødelig virus.
- Dette er ikke det verste vi har sett, vi er bare ikke vant til at det kommer så tidlig som nå, sier han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media