Industrisponsing skaper uro i Cochrane-miljøet

Åpningssesjonen under den årlige samlingen for det globale Cochrane-samarbeidet i Barcelona, siste uke i oktober, avdekket sterk splittelse i synet på industrifinansiering. Argumenter som talte for et forbud mot sponsing fra legemiddelindustiren, høstet ifølge BMJ sterk støtte fra de rundt 600 deltakerne på samlingen.
Debatten var tilfeldigvis sponset av AstraZeneca, som betalte for simultanoversettelse mellom spansk og engelsk.

Ønsker forbud

Peter Gøtzsche, leder av Nordisk Cochrane Center, talte sterkt for forbud, og hevdet at støtte fra legemiddelindustrien vil korrumpere litteraturgjennomganger av kunnskapsbaserte helseintervensjoner.

Vasiliy Vlassov fra den russiske delen av Nordic Cochrane Center, underbygget frykten ved å vise til et tilfelle for to år siden, da et legemiddelfirma ønsket å finansierer en litteraturgjennomgang av eget produkt, forutsatt at den var i deres favør.

Policy ignoreres?

Cochrane-samarbeidet har allerede en policy som skal motvirke sponsing fra industribedrifter som har en kapital- og grunneierinteresse i utfallet av en litteraturgjennomgang. Denne blir imidlertid i økende grad ignorert, fordi enkelte i organisasjonen påstår at finansiering fra legemiddelindustrien er helt nødvendig for at Cochrane-samarbeidet skal overleve, ifølge artikkelen i BMJ.

Samarbeidets styreleder Jim Neilson, prøvde å dempe frykten for at legemiddelindustrien kan skade Cochranes uavhengighet og troverdighet, ved å vise til at styret har høy bevissthet rundt dette. Styret arbeider med en klargjøring av Cochrane-samarbeidets policy overfor legemiddelindustrien.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media