Helseforetakene overtar syketransporten

Overtakelsen betyr at sykehusene må betale for deler av kostnadene i forbindelse med frakt av pasienter som skal til behandling.

Reduserte utgifter

Til nå har trygdeetaten hatt ansvaret for disse kostnadene, men Odelstinget gikk i går inn for at ansvaret fra 1.januar 2004 overføres til helseforetakene, skriver Helse-Nord i en pressemelding. I 2002 var syketransportutgiftene totalt på rundt 1,5 milliarder kroner, men det forventes at utgiftene reduseres når samme instans må dekke både transport og behandling. I tilfeller der det er en fordel for pasienten ønsker man også at behandlingen skjer nær pasientens bosted, og behandlingstilbud som omfatter mange pasienter kan bli desentralisert. Ved en ansvarsoverføring vil helseforetakene også måtte dekke utgifter til nødvendig ledsager for pasienter som reiser til behandling i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Påvirker Fritt sykehusvalg?

Pasientenes rettigheter til å få dekket reiseutgifter i forbindelse med behandling blir ikke endret med ansvarsoverføringen, og krav om refusjon skal fremdeles rettes til trygdekontoret. Ifølge helseforetakene vil dette heller ikke ha noen innvirkning på tilbudet Fritt sykehusvalg.

De ansatte ved trygdeetaten som arbeider med syketransport vil bli tilbudt stillinger ved helseforetakene, slik at kompetansen på området sikres.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media