Helse Midt-Norge tildelt pris for åpenhet

I tildelingen fra Kommunale funksjonærers organisasjon (KFO) står det at –i en krevende omstillingsfase har det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge lagt forholdene til rette for åpenhet, involvering og reell medbestemmelse–.

Åpne styremøter

Det regionale helseforetaket har fra starten av praktisert åpne styremøter.
- Det er et viktig grunnlag for å sikre innsyn og skape delaktighet, mener leder Alf Ø. Bowitz i KFO.

Foretaket har etablert en egen modell for medbestemmelse som skal sikre de tillitsvalgtes innflytelse. Tanken bak modellen er at ansatte og tillitsvalgte vet hvor skoen trykker, og de bør derfor ha en sentral rolle i omstillingsarbeidet.

- Gledelig

Administrerende direktør Paul Hellandsvik i Helse Midt-Norge mener tildelingen av KFOs arbeidsgiverpris er en inspirasjon til å bli enda bedre på åpenhet og ansattes involvering.
- God dialog med tillitsvalgte er avgjørende for at vi skal lykkes med omstillingsarbeidet i Helse Midt-Norge og åpenhet er en rettesnor for vår virksomhet, sier han.

Arbeidsgiverprisen deles ut årlig til en virksomhet eller person som ivaretar arbeidsgiverollen på en god måte. Paul Hellandsvik fikk overrakt prisen i forbindelse med åpningen av KFOs representantskapsmøte 18. november.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media