Flere rammes av Addisons sykdom

Det viser doktorgradsavhandlingen til Kristian Løvås, lege ved medisinsk avdeling ved Haukeland sykehus. Han disputerer i dag 14.november.

Høyere forekomst i Norge?

I avhandlingen, som utgår fra Universitetet i Bergen, har han sett på forekomsten av den sjeldne hormonmangelsykdommen på Vestlandet. Her ble det funnet 140 tilfeller av Addisons sykdom per million innbyggere, noe som er den høyeste forekomsten som er beskrevet. Trolig er tallet enda høyere.
- Det finnes relativt få undersøkelser rundt dette på verdensbasis, men undersøkelser i ulike europeiske land viser en økende forekomst. Det er vanskelig å si sikkert om det høye tallet som er funnet i våre studier betyr at forekomsten er høyere i Norge enn i andre land, eller om det tyder på en økning generelt i den vestlige verden. Mye taler imidlertid for at det er det sistnevnte, sier Kristian Løvås.

Addisons sykdom

Addisons sykdom er en sjelden hormonmangelsykdom som skyldes sviktende binyrebarkfunksjon. Dette medfører mangel på mineralkortikoider, glukokortioider og binyreandrogener. Sykdommen, som utvikler seg langsomt, fører til slapphet, løs mage, salthunger, lavt blodtrykk og brunfarging i huden. Ubehandlet kan Addisons sykdom forverre seg akutt og føre til døden, men med behandling med hormontilskudd antas pasientene å ha normal livslengde.
- Addisons sykdom er gjerne ikke det første man tenker på, så det kan nok tenkes at noen dør udiagnostisert. De fleste blir likevel oppdaget til slutt, ofte etter lang tid med symptomer, sier Løvås.

Subjektive symptomer

Avhandlingen omfatter også en kartlegging av subjektive symptomer blant 80 norske pasienter med Addisons sykdom. Disse opplevde uttalt slapphet og redusert helse, og nærmere en tredel av pasientene var uføretrygdet.

Hormonbehandlingen fungerer bra for de fleste, men noen pasienter erfarer likevel vedvarende mangel på overskudd, og redusert arbeidsevne. Løvås tror forklaringen på dette er at man ikke helt klarer å normalisere kortisonivået i blodet. Hormonmålinger i spytt kan imidlertid brukes til å tilpasse doseringen. Løvås har ikke funnet holdepunkter for at behandling med binyreandrogenet DHEA gir økt livskvalitet, slik andre undersøkelser har vist.

Addisons sykdom ble beskrevet av den britiske legen Thomas Addison i 1855. En kjent personer som ble rammet av sykdommen er tidligere president i USA John F. Kennedy. Han holdt sykdommen hemmelig. Ifølge en artikkel i Readers Digest i april i år, oppdaget Kennedys lege at presidenten led av Addisons sykdom da han kollapset under et besøk i London. Han ble holdt i live av kortikosteroider som ble gjemt i bankbokser over hele verden.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media