Flere diabetikere får senkomplikasjoner

På verdensbasis utvikler rundt 25 % av personer med type 1-diabetes nyresvikt, mens tilsvarende tall for type 2-diabetes er 5-10 %, opplyser Norges Diabetesforbund.

- Helseøkonomien kan bryte sammen

Forbundet mener en bedre behandling og økt satsing på forebyggende virksomhet kan gi mange en bedre hverdag, og dessuten redusere de store helseutgiftene. Ifølge forbundet koster diabetes det norske samfunnet 10 milliarder kroner hvert år.
- Vi står overfor en vekst i type 2-diabetes som er så dramatisk at både helsetjenesten og helseøkonomien kan bryte sammen, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Norges Diabetesforbund. Han mener det koster mer å reparere skadene enn å sørge for at de ikke oppstår.

Øker dramatisk

På verdensbasis mener man at 194 millioner mennesker har diabetes, og prognosene tyder på at dette tallet vil være fordoblet innen 2025, ifølge Diabetesforbundet. I Norge har 170 000 nordmenn sykdommen, og siden 1948 har det vært en firedobling i antall tilfeller. Deler av innvandrerbefolkningen her i landet rammes oftere av diabetes enn den øvrige befolkningen. Blant personer med pakistansk eller indisk bakgrunn er forekomsten av type 2-diabetes fem ganger høyere enn i befolkningen forøvrig. For disse er arvelig disposisjon hovedårsak, mens det hos oss andre nordmenn skyldes høyere levealder, et mer stillesittende liv og et mer usunt kosthold.

Verdens diabetesdag markeres over hele landet med blant annet kurs og foredrag, stands og sosiale arrangementer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media