Fastlegeinteresse for (u)skikkelige barn

Årets konferanse som pågår fra 10. – 14. november, har fått navnet De (u)skikkelige ungene. Organisasjonsansvarlig Per A. Thorbjørnsen tar hatten av for fastlegenes interesse. - I løpet av de 15 årene vi har arrangert Schizofrenidagene, har det knapt deltatt en eneste allmennlege. I år deltar 50 allmennleger, opplyser Thorbjørnsen.

Fastlegen avgjørende

Han er svært glad for responsen. - Det er fastlegen som møter pasienten aller først. Opptrappingsplanen for psykiatri viser også at et av hovedproblemene for å nå frem til pasienter med hjelp, er koordinering og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Fastlegens rolle er avgjørende når pasienter skal tilbakeføres fra spesialisthelsetjenesten, påpeker han.

Kurspakke med bredde

I kursopplegget som er tilrettelagt for allmennleger, inngår temaer som spiseforstyrrelser, ADHD og bipolare sykdommer, unge og rus, selvmord blant barn og unge, samt psykiske konsekvenser for barn og deres familie som har kroniske sykdommer som diabetes, astma, epilepsi og hjertebarn.

Mer om Schizofrenidagene

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media