Allmennlegen – sentral aktør i prehospital akuttmedisin

Det sier sjeflege Audun Langhelle i Norsk Luftambulanse, som har arrangert en konferanse om akuttberedskap på Gardermoen denne uken. Et av temaene som ble tatt opp fredag var spørsmålet om ambulansepersonell har overtatt allmennlegens oppgaver i akuttmedisin utenfor sykehus.

Vil høyne kvaliteten

- Det faglige innholdet i og samarbeidet mellom legevakttjenesten og ambulansetjenesten må styrkes dersom vi skal heve kvaliteten innen prehospital akuttmedisin i Norge. Dette har vært påpekt i flere offentlige utredninger, men i praksis har det skjedd lite på området de siste årene. Norsk Luftambulanse ønsker å være en pådriver i dette kvalitetsarbeidet, og derfor har vi satt temaet på dagsordenen, sier Langhelle.

Gjennomtrekk

På konferansen deltok om lag 100 leger, fagfolk og beslutningstakere. Blant foredragsholderne var allmennlege Anders Askelund fra Trondheim som påpekte at det har blitt satset for lite på fagutvikling innen legevaktsarbeidet. Mange steder er preget av stort gjennomtrekk av vikarer og manglende kontinuitet.
- Konsekvensene er at mange allmennleger får lite øvelse i akuttmedisinske ferdigheter. Et annet problem er at arbeidet med å etablere tverrfaglige, akuttmedisinske team ikke blir prioritert høyt nok, sier Askelund.Han etterlyser større vektlegging av akuttmedisin i spesialistutdanningen i allmennmedisin.

Tas på alvor

Aslak Bråtveit fra Norsk selskap for allmennmedisin understreket at allmennlegene utgjør en heterogen gruppe, at oppgavene i fastlegeordningen er sammensatte og at akutt- og legevaktmedisin bare er ett av flere områder som stiller store krav til legene.
- Allmennlegene skal fortsatt ha en sentral rolle innen prehospital akuttmedisin. Dette er noe som fagmiljøet er opptatt av og som vi tar på alvor, sier Bråtveit, som også understreket legenes eget ansvar for å holde seg oppdatert.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media