1,6 milliarder mer til sykehusene i 2003

Regjeringen varslet allerede i statsbudsjettforslaget for 2004 at de ville komme tilbake med forslag om tilleggsbevilgninger for 2003. Årsaken er at sykehusene hittil i år har behandlet flere pasienter enn det som var lagt til grunn i årets budsjett. Opprinnelig var det budsjettert med uendret aktivitet fra 2002 til 2003, men sykehusene har ifølge Helsedepartementet hatt en aktivitetsvekst på 5 %. I tillegg har utbetalingene til poliklinisk behandling økt med drøyt 9 %, skriver Helsedepartementet i en pressemelding. Det høye aktivitetsnivået i 2003 har bidratt til fortsatt reduksjon i ventetidene.

Regjeringens forslag til tilleggsbevilgning lyder på 1 470 millioner kroner knyttet til den økte aktiviteten ved sykehusene, og 150 millioner kroner knyttet til endelig avregning av innsatsstyrt finansiering for 2002.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media