Vil ha egen legevakt for psykiatri

Organisasjonen viser til at politiet stadig får mer å gjøre for å løse akutte psykiske kriser hos syke mennesker. Svært psykisk syke mennesker plasseres i venteceller hos politiet i påvente av fremstilling for lege, og de syke opplever tvangsavhentingen av uniformert politi som en stor belastning, skriver Mental Helse i en pressemelding. Utspillet kommer i forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse.

En menneskerett

- En psykiatrisk legevakt bemannet med fagfolk innen psykiatrien burde være en menneskerett for alle de som er syke, og for deres pårørende. Det er uverdig når alvorlig syke mennesker må påføres håndjern og plasseres i celler, når det de trenger er medisiner og oppfølging, sier generalsekretær i Mental Helse, Einfrid Halvorsen.
Hun mener psykisk syke mennesker ikke kan vente i timesvis på en ordinær legevakt. De trenger en annen faglig oppfølging enn det politi og den ordinære legevakt kan gi.

Gode erfaringer

Halvorsen viser til gode erfaringer fra Oslo, som har etablert en egen legevakt bemannet med psykiater og spesialutdannede sykepleiere. Her stilles diagnose raskt, og de kan reagere tidlig ved selvmordsfare.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media