Verdensdagen for psykisk helse

Med budskapet "Respekt og Toleranse" er et av målene å sikre at psykisk helsearbeid skjer nettopp med verdighet, respekt og toleranse. Dessuten ønsker man et samfunn med en mer inkluderende holdning til mennesker som sliter psykisk.

Utbredt problem

Initiativet til en internasjonal markering av psykisk helse ble tatt av World Federation for Mental Health og Verdens helseorganisasjon i 1992. I Norge har Sosial-og helsedirektoratet gitt Mental Helse Norge ansvar for nasjonal koordinering av Verdensdagen.

Ifølge organisasjonen har rundt 800 000 nordmenn periodevis behov for hjelp innen det psykisk helsevernet. Erling Jahn, leder i Mental Helse Norge, sier de ønsker å normalisere psykisk sykdom og bryte ned tabuer og fordommer rundt det å være psykisk syk.
- Alle ønsker å ha en god helse, også psykisk sett. Gjennom Verdensdagen settes derfor vår psykiske helse på dagsorden. På alle samfunnsmessige arenaer, i hjem, skole og arbeidsliv er det viktig og synliggjøre verdien og betydningen av god psykisk helse, sier Jahn.

Stor aktivitet

Over hele landet foregår det i dag over 650 arrangementer, alt fra temadager og konferanser til konserter og stands, som hver på sin måte markerer Verdensdagen for psykisk helse. Eksempelvis holder Vigdis Eidsvåg konsert i Stavanger, mens Anne Grete Preus opptrer under en kulturkveld på Lørenskog. I Stjørdal arrangeres en dagskonferanse der Mental Helse blant annet deler ut en Åpenhetspris, og ungdom er engasjert via stilkonkurranser.

Brukere og ansatte i tjenesteapparatet oppfordres til på Verdensdagen å fortelle historier om møtet dem imellom, noe som på sikt kan gi et bedre tjenestetilbud.

Mer om Verdensdagen for psykisk helse

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media