Utvalg skal se på samhandling

Utvalget skal vurdere økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemiddel som kan stimulere til betre samhandling mellom ulike aktører og nivå i helsetjenesten. De skal også se om det er behov for å endre på rammebetingelsen for å bedre samarbeidsvilkårene.

Innstilling fra utvalget skal være levert innen utgangen av 2004.

Leder er rådmann i Drammen kommune Nils Fredrik Wisløff. Med seg har han:
- Direktør Stein Are Agledal, Sandefjord, Psykiatrien i Vestfold HF
- Rådgiver Eva Buschmann, Oslo, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
- Rådmann Erik Hillesund, Mandal, Mandal kommune
- Kommuneoverlege Daniel Haga, Alta, Alta kommune
- Underdirektør Gry Kolås, Bergen , Fylkesmannen i Hordaland
- Forskar Hilde Lurås, Lørenskog, Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo
- Overlege Wenche Frogn Sellæg, Overhalla, Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos
- Samhandlingssjef Rolf J. Windspoll, Trondheim, St. Olavs Hospital HF
- Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim, Trondheim kommune

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media