- Tobakk ville ikke blitt tillatt

Det sa Gro Harlem Brundtland under åpningen av Sosial- og helsedirektoratets tobakkskampanje fredag 24. oktober.

Kampanje med fokus på tobakksindustrien

Massemediekampanjen har søkelyset rettet mot tobakksindustrien. Tobakksindustrien er en industri som tjener penger på et lovlig, men skadelig produkt. Halvparten av kundene vil dø av produktene de selger når produktene brukes som forutsatt, ifølge direktoratet.

– Det er påfallende hvor lite informasjon tobakksindustrien selv ønsker at forbrukeren skal få om blant annet innholdet i tobakksproduktene og helsefarene ved produktene. Sosial- og helsedirektoratets nye kampanje er derfor rettet mot tobakksindustrien med fokus på avhengighet, produktmanipulasjon og uetisk markedsføring i et globalt perspektiv, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet.

Annerledes enn tidligere

Budskapet og vinklingen i denne kampanjen er ulik vinklingen i forrige kampanje. Likevel er den i tråd med strategier som har vært brukt i internasjonale kampanjer. Denne spesifikke vinklingen har bidratt til å redusere ungdomsrøykingen i den amerikanske delstaten Florida, og har blitt benyttet i ulike varianter i totalt 20 amerikanske stater, ifølge direktoratet.
Kampanjen oppfordrer den enkelte til å bruke forbrukermakten ved å slutte å kjøpe produktene til tobakksindustri.

–Vi ønsker å tilby hjelp til de som ønsker å slutte. Hver film vil derfor henstille folk til å ringe Røyketelefonen 800 400 85 eller kontakte legen sin, sier Larsen. Kampanjen vil blant annet bestå av tre filmer som skal vises på fjernsyn fra og med onsdag 29. oktober og fire kinofilmer som vises fra og med 3. november. I tillegg vil direktoratet lansere en nettside spesielt rettet mot ungdom.

Færre leger røyker

- Mange leger røykte i 1957, i dag er det 7 % av legene som røyker, og det er ikke fordi leger er smartere enn andre, men fordi de som yrkesgruppe daglig ser konsekvensene av røyking, sa president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, på åpningen. Han sa at legene merket en økning av henvendelser fra publikum og hjelp til å slutte å røyke i forbindelse med den forrige kampanjen, og håper at også denne kampanjen gjør at de som har behov for hjelp fra lege, søker slik hjelp.

Informasjonsmateriell sendt leger

Informasjonsmateriell om kampanjen er sendt landets allmennleger, privatpraktiserende spesialister, lungeleger, kardiolger, samt bedriftsleger.
For mer informasjon og tilgang til filmene se: www.shdir.no/tobakkskampanjen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media