Sykehus hevder seg i kommunikasjonstoppen

Dette skjedde på Kommunikasjonsforeningen høstseminar i Stavanger. Prisene for årets beste nettside, beste internblad og beste eksternblad ble i dag delt ut på seminaret, der nærmere 400 av de som jobber med kommunikasjon i Norge nå er samlet.

Sykehusene har konkurrert med blader og nettsteder fra bedrifter og organisasjoner i hele landet, og hevdet seg i alle klasser.

Diakonhjemmet Sykehus sitt eksternblad Steg kom best ut av sykehusene med prisen for beste journalistarbeid. Juryen fremhevet at bladet har grundige tekster med til dels overraskende vendinger når det behandler vanskelige temaer. Steg kom på andreplass totalt i klassen for eksternblader.

I klassen for internblader fikk Freskmeldinga, blad for ansatte i Helse Nord-Trøndelag HF, andreplass.

Helse Bergens nettsted www.helse-bergen.no var ett av tre nettsteder som fikk hederlig omtale av juryen. De mener sidene kommer pasienter og pårørende godt i møte. At siden har en inngangsport der man kan klikke på ulike kroppsdeler for å finne informasjonen som søkes fremheves som spesielt bra.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media