Resept med fødselsnummer

Helsedepartementet endret forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek i juli i år. Mens det tidligere har vært krav om å føre på fødselsdato og –år på resepter, kreves det nå at også personnummeret føres på resepter.

Unntak for kravet gjelder for personer som ikke er tildelt fødselsnummer. I tilfeller hvor pasienten har fødselsnummer, men ikke har det tilgjengelig når resepten skal skrives ut, kan legen utstede resept hvis det blir vurdert som nødvendig at personen mottar legemiddelet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media