Østensen fikk Nidarosprisen 2003

Prisen deles ut til en allmennpraktiker som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget allmennmedisin, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling, og består av 15 000 kroner og et litografi av kunstneren Barbro M. Tiller.

Pionér

I Kongresskomiteens begrunnelse for å gi prisen til Østensen, heter det at han er og har vært en sentral person i utviklingen av norsk allmennmedisin. Han har vært en aktiv og synlig person gjennom hele 70-,80-, og 90-årene, og har bidratt til mange viktige saker. Blant annet har Østensen vært aktiv i Alment praktiserende lægers forening, han har vært medlem i praksisutvalget i åtte år, han har vært sentral i oppbyggingen av Institutt for allmennmedisin i Trondheim og en entreprenør i utformingen av spesialistutdanningen for allmennleger i Norge. Østensen har også vært en pioner i forhold til fastlegeordningen, og lanserte ideen allerede på 70-tallet.

Kolleger av Arne Ivar Østensen sier prisen er vel fortjent. De forteller at han er en vulkan av energi, som stadig kaster baller opp i luften. Noen tar han igjen selv mens resten tar andre seg av.

Komplisert fagområde

Østensen selv er takknemlig for prisen, som han deler med pasienter og kolleger.
- Jeg vil takke all som er med på å fremme allmennmedisinen. Det er et komplisert fagområde, og vi hadde ikke kommet dit vi er i dag uten den praktiske hverdagen, der vi sammen med pasientene prøver å løse problemene, sa Østensen i sin takketale.

Andre priser

Nidaroskongressens forskningspris ble i år delt mellom Bjørnar Nyen og Sture Rognstad, for sine foredrag "Hva bestemmer søkning til legevakt på kveldstid?" og "Trenger ikke fastlegen vite hvilke medikamenter hjemmesykepleien gir pasientene?". Prisen på 10 000 kroner tildeles beste frie foredrag ved kongressen, bedømt ut fra innsendt sammendrag og fremføring av foredraget.

Medarbeiderprisen ble i år tildelt Ann Kristin Aaker, som ifølge begrunnelsen har stimulert til fagutvikling og kvalitetsutvikling hos medarbeiderne på fastlegekontoret der hun jobber. Aaker har jobbet som legesekretær i 20 år, og har blant annet utviklet en rekke kurs for medarbeidere. Ifølge kolleger er hun kreativ, nytenkende og full av pågangsmot. Medarbeiderprisen er på 15 000 kroner.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media