Opplæring på tvers av landegrenser

- Et slikt internasjonalt opplæringsprogram er ganske unikt, mener mentor og overlege Truls Hauge ved Gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Østfold Fredrikstad.
- Dette er en spennende læringsmodell som egner seg bra for små fagområder. Det gir god kvalitet og skaper tette faglige nettverk på tvers av landegrenser.

Høy standard

Samlingen i Fredrikstad er den andre av i alt seks tre dager lange samlinger i et 2,5-årig utdanningsprogram innenfor pankreatologi. Utenom samlingene kommuniserer gruppen via Internett.

Målet med programmet er å utvikle neste generasjon av pankreatologer til de beste ekspertene innen feltet. I tillegg til pankreatologi, får deltakerne vitenskapelig trening og lærer å lede en gruppe.

Fra Norge deltar to mentorer og to leger under spesialisering.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.