Opplæring på tvers av landegrenser

- Et slikt internasjonalt opplæringsprogram er ganske unikt, mener mentor og overlege Truls Hauge ved Gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Østfold Fredrikstad.
- Dette er en spennende læringsmodell som egner seg bra for små fagområder. Det gir god kvalitet og skaper tette faglige nettverk på tvers av landegrenser.

Høy standard

Samlingen i Fredrikstad er den andre av i alt seks tre dager lange samlinger i et 2,5-årig utdanningsprogram innenfor pankreatologi. Utenom samlingene kommuniserer gruppen via Internett.

Målet med programmet er å utvikle neste generasjon av pankreatologer til de beste ekspertene innen feltet. I tillegg til pankreatologi, får deltakerne vitenskapelig trening og lærer å lede en gruppe.

Fra Norge deltar to mentorer og to leger under spesialisering.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media