Økning i postoperative infeksjoner

Det viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse. To ganger i året utfører Folkehelseinstituttet prevalensundersøkelser med registrering av sykehusinfeksjoner ved kommunale helseinstitusjoner for eldre. Begrepet sykehusinfeksjoner blir også brukt om infeksjoner oppstått i et sykehjem eller annen helseinstitusjon. I undersøkelsen blir forekomst av sykehusinfeksjon i urinveiene, nedre luftveier, hud og postoperative sårinfeksjoner registrert.

Økning

I vårundersøkelsen i 2002 ble det registrert 8,4 % postoperative infeksjoner blant de opererte. Høsten samme år hadde tallet steget til 14 %, og i årets vårundersøkelse var forekomsten av postoperative infeksjoner oppe i 18 %, melder Folkehelseinstituttet. Prevalensen av postoperative sårinfeksjoner ut fra alle registrerte beboere er imidlertid fortsatt lav, med 0,4 % mot 0,3 % ved undersøkelsene i 2002.

Sårinfeksjoner

I alt deltok 244 kommunale helseinstitusjoner, med 13 444 beboere, i undersøkelsen. Totalt ble det registrert 928 infeksjoner, der urinveisinfeksjoner utgjorde 53 %. 206 av institusjonene oppga antallet opererte samt antibiotikabruk, og av disse hadde altså 18 % postoperative sårinfeksjoner.

Tiltak

- Det er flere momenter som kan ha påvirket undersøkelsen i ulike retninger, men vi anbefaler hver enkelt institusjon å vurdere rutiner og oppfølging av opererte pasienter, sier Hanne Eriksen ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

Eriksen sier de ser behov for videre studier for å kartlegge om økningen er reell, eller om tilfeldige faktorer - som at færre beboere hadde gjennomgått operasjon - kan ha påvirket resultatet. Det er også ønskelig å kartlegge eventuelle årsaker til økningen i postoperative infeksjoner.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media