Økning i egenandelen vekker harme

Dersom forslaget går igjennom vil økningen på egenandeler være på hele 85 %. Innsparingen for folketrygden som følge av den foreslåtte økningen, anslås til 800 millioner kroner.

For stor økning

- Dette er en alt for stor økning av pasientbetalingen for nødvendige helsetjenester, sier president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke. Han reagerte også tidligere i år, da regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslo å øke egenandelene til allmennlege og spesialist fra vedtatte 4 % til 10 %.

Dersom man må øke pasientbetalingen, mener Bakke likevel det er bedre å gjøre det ved å heve egenandelstaket, enn ved å øke betalingen for det enkelte legebesøk ytterligere. Men han reagerer på at det nok en gang kan gå ut over de svakeste.
- Dersom en slik økning blir vedtatt vil det i alle fall være klokt å sette et lavere tak for minstepensjonister, understreker Hans Kristian Bakke.

Svikter de fattigste

Også allmennlege og leder i Alment praktiserende lægers forening, Kjell Maartmann-Moe, mener økningen er vel drøy.
- En så voldsom økning står i skarp kontrast til regjeringens ønske om å hjelpe de aller fattigste, sier Maartmann-Moe. Han mener dette viser at regjeringen ikke har forståelse for hva det vil si å være fattig i Norge i dag. Daglig opplever han at han å måtte gi kreditt til pasienter som ikke har penger å betale med.
- Det er ikke uvanlig at pasienter ikke har råd til å hente medisiner de får på blåresept. Nå kan dette bli et problem for enda flere, mener Maartmann-Moe.

- Uhørt

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) mener regjeringen svikter de med kronisk sykdom.
- Det er uhørt at egenandelene nesten fordobles, sier forbundsleder Svein Erik Myrseth i en pressemelding. Han mener en økning på 85 % vil få alvorlige følger for økonomien til kronisk syke og funksjonshemmede.
- Regjeringen overfører 1,2 milliarder kroner til sykehusene, en stor del av disse pengene henter de fra de som har store utgifter på grunn av kronisk sykdom. Dette er et hån mot kronisk syke, avslutter Myrseth.

Farlig politikk

Norges Diabetesforbund mener regjeringen med dette driver en farlig politikk.
- Forslaget innebærer at det blir mye dyrere å være syk i Norge. Vi frykter at dette vil føre til at mange nå vil måtte si nei til nødvendige medisiner og helsetjenester. Spesielt vil mange eldre bli rammet av dette, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

Les også:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media