Nytt forum for brystkreftopererte

Onsdag denne uken åpnet en selvhjelpsgruppe på Internett, der kvinner som ønsker det kan delta i et diskusjonsforum. Tilbudet er det første i sitt slag i Norge, og er en del av doktorgradsarbeidet til sosiolog og doktorgradsstipendiat i Den Norske Kreftforening, Anne-Grete Sandaune, skriver kreft.no.

Anonyme

Inntil 60 kvinner kan delta i diskusjonsforumet, og Sandaune vil følge diskusjonene for å se om tilbudet kan være nyttig og meningsfullt for pasientene. Etter en periode vil hun også intervjue et utvalg av kvinnene om deres erfaringer. Kvinnene som deltar i forskningsprosjektet får være anonyme, og i diskusjonsforumet bruker de kun fornavnet sitt, eller et pseudonym.

Bedre hverdag?

– Jeg ønsker å undersøke om det å få skrive om sykdommen og dele erfaringer med andre, kan hjelpe kvinnene til å takle hverdagen bedre. Jeg vil også se om det kan ha noe å si for møtet deres med helsevesenet, sier Anne-Grete Sandaune.

Hun forteller at det har vært gjennomført lignende prosjekter i USA og Danmark, der også norske pasienter har deltatt. I løpet av de nærmeste ukene vil flere sykehus her i landet dele ut informasjon om prosjektet til pasientene sine.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media