Nytt digitalt Lancet-arkiv

Det har tatt to år å skanne og tilrettelegge de 370 000 artiklene i en søkbar database.

Blant artiklene som nå kan leses digitalt er blant annet On the antiseptic principle in the practice of surgery av Joseph Lister (1867), The repression of war experience av W. H. R Rivers (1918), og Penicillin as a chemotherapeutic agent av E. Chain and H. W Florey (1940).

Det er selskapet ScienceDirect, som har gjennomført prosjektet. De tilbyr tilgang til flere medisinske tidsskriftarkiver via Internett. Tilgangen til databasen er ikke gratis. Ifølge BMJ er prisen avhengig av størrelsen på institusjonen som ønsker å benytte databasen. For en middels stor institusjon vil det koste rundt 78 400 euro for full tilgang eller 0,21 euro per artikkel som leses.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media