Ny veileder om flyktninghelse

Stor økning i antall asylsøkere og flyktninger, komplekse sykdomsbilder, utfordringer knyttet til oppfølging av torturerte personer, samt behov for å sette psykososiale problemstillinger på dagsorden, ligger bak når Sosial- og helsedirektoratet har revidert den tidligere veilederen fra 1993.

Viktig verktøy

Veilederen, som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, gir oppdatert informasjon om helsetjenestene som tilbys asylsøkere og flyktninger fra de ankommer landet til de er bosatt i en kommune. Blant annet fremgår det at helseundersøkelsen i transittfasen i dag er begrenset til obligatorisk tuberkuloseundersøkelse og akutt helsehjelp. Asylsøkeren/flyktningen får tilbud om ytterligere helseundersøkelser i statlig mottak eller når vedkommende er bosatt i en kommune.

Veilederen er i første rekke beregnet på helsepersonell og personell i administrative stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media