Mer fart i sykehusene

Det viser tall fra Sintef Unimed i årets SAMDATA sykehus.

Dagopphold øker mest

Det største aktivitetsøkningen har skjedd i antall dagopphold. I 2002 var det 360 000 dagopphold ved norske sykehus, en økning på 10,7 % fra 2001. Heldøgnsopphold økte med 2,3 %, og utgjorde over 740 000 i 2002. Polikliniske konsultasjoner økte med 1,7 % på landsbasis.

I samme periode var det nesten ingen økning i sengekapasiteten ved norske sykehus. Antall årsverk økte med 3,2 %, og sykepleierne økte mest.

Geografiske forskjeller

Rapporten viser stor variasjon i sengekapasiteten ved de ulike helseregionene. Mens antallet senger per 1 000 innbyggere er 2,6 i Helse Øst, er tallet 3,3 i Helse Nord.

Det er også variasjon i klinisk praksis mellom de enkelte foretak.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media