Meningokokksykdom på retur i Norge

- Nei, selv om vi har kommet ned på et ordinært endemisk nivå for meningokokksykdom i Norge, er det svært viktig at både helsepersonell og publikum er årvåkne, sier overlege Oddvar Frøholm ved Divisjon for smittevern ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- Når smittefaren først er tilstede, er dødeligheten av meningokokksykdom svært høy. Utsatte grupper som små barn og tenåringsruss bør derfor fortsatt få særlig oppmerksomhet, understreker Frøholm.

Suksessiv nedgang

I 2002 fikk Folkehelseinstituttet innmeldt 51 tilfeller av meningokokksykdom, 26 færre enn i 2001 og det laveste antallet meldt siden registreringen tok til i 1975. I toppåret 1983 var det over 350 tilfeller av meningokokksykdom i Norge. Etter dette har insidensen falt suksessivt.

Serogruppe B er fortsatt den dominerende meningokokktypen og det er også i denne gruppen man har sett den største tallmessige nedgangen. I fjor var 30 sykdomstilfeller forårsaket av meningokokk B og 13 tilfeller av serogruppe C. De øvrige tilfellene skyldtes i første rekke serogruppene W135 og Y.

Sepsis og meningitt

Tallene fra i 2002 bekrefter et velkjent mønster med høyest forekomst hos barn under fem år og dernest personer i gruppen 15-19 år. Det kliniske bildet var sepsis i 36 % av tilfellene, kombinert sepsis og meningitt i en like stor andel, mens 25 % av tilfellene var meningitt. I alt fem av de syke døde, hvilket gir en dødelighet på nær 10 %.

Følger utviklingen

Grunnene til at meningokokksykdommen er på retur er uavklart, men Oddvar Frøholm peker på kombinasjonen av økt immunitet og redusert smittepress i befolkningen.
- I flere andre europeiske land har det vært en økning av meningokokksykdom av serogruppe C. Dette har vi ikke sett i Norge, men det blir en viktig oppgave å følge utviklingen i tiden fremover, sier han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media