LHLs ærespris til Gro Harlem Brundtland

Æresprisen skal være en påskjønnelse og takk til mennesker som har gjort en ekstraordinær og svært betydningsfull innsats til beste for folks helse og livskvalitet og for pasienters livssituasjon.

Mot tobakksindustrien

Landsmoder og nylig avgått direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Gro Harlem Brundtland, får æresprisen for den store betydningen hun gjennom aktiv og utrettelig innsats både nasjonalt og internasjonalt har hatt for folks helse.
- Gro får prisen særlig for sitt arbeid og engasjement i kampen mot tobakksindustrien verden over, og for å ha bidratt til en sterkere oppmerksomhet rundt sammenhengen mellom miljø og helse, sa forbundsleder Svein Erik Myrseth fra talerstolen på Oslo Plaza i dag.

LHL - slagkraftig og synlig

Den beærede eksstatsminister benyttet anledningen til å berømme LHL for det arbeidet de har gjort både nasjonalt og internasjonalt, og for at de har utmerket seg som en slagkraftig og synlig organisasjon med sterke meninger. Brundtland berømmet særlig LHLs innsats internasjonalt.
- I mange u-land er det meste overlatt til den enkelte, til privatpersoner. Det finnes ingen nasjonal politikk, og det er jungelens lov som gjelder. Her trengs det utvikling. Derfor må vi alle gjøre en innsats for å fremme helse og utvikling, sa Harlem Brundtland fra talerstolen. Spesielt la hun vekt på viktigheten av å bekjempe tuberkulose, og hindre at tobakksindustrien finner nye målgrupper i u-land. - Disse menneskene har allerede nok å bekjempe. Vi må våge å tale industrien midt i mot, sa Brundtland.

Tabell
Forbundsleder Svein Erik Myrseth overrekker LHLs ærespris til Gro Harlem Brundland. Foto E. Feiring

Pengepris som skal gis videre

Æresprisen består av et prisdiplom, en bronseskulptur samt 100 000 kroner. Pengebeløpet skal prismottakeren gi videre til ett eller flere av områdene forebygging, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg, helse- og sosialpolitikk, pasientrettigheter eller forskning, nasjonalt eller internasjonalt. Prisvinneren mener pengene kan komme svært godt til nytte i fattige land, der et lite antall kroner betyr mye.
- Jeg vil be WHO om hjelp til å finne personer, ildsjeler, som kjemper mot tobakkens inntog, noen som kan fremme kunnskap om tobakkens skadevirkninger, sa en pensjonert, men fremdeles like engasjert, Gro Harlem Brundtland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media